وبلاگ آبتین

مجموعه مقالات شرکت آبتین توسعه بیکران، دانشنامه غنی مهندسی است.

ویدیومتری
آموزشی

ویدیومتری

ویدیومتری عملیاتی است که به مشاهده و ارزیابی ساختمان داخلی چاه از قبیل وضعیت فیزیکی …

فرونشست زمین
آموزشی

علل دفرمگی جدار چاه‌ها

ماسه‌دهی در اثر فیلتر گراولی ناقص رخ می‌نماید. اول از همه باید چاه به درستی …

Running-AIG-into-the-well
آموزشی

پرسش و پاسخ احیای چاه‌ها

آیا می‌توان از نیتروپالس همزمان با روش‌های شیمیایی استفاده نمود؟ …

IMG_20200320_154619_664
آموزشی

ظرفیت ویژه چاه

ظرفیت ویژه چاه به طور ساده به معنی آبدهی تقسیم بر افت دینامیکی می‌باشد. این …

مولد پالس هوای فشرده
آموزشی

تفنگ هوای فشرده

تفنگ هوای فشرده و یا مولد پالس سیال گازی پرفشار تجهیزی مشابه یک شیر خودکار …

آبدهی چاه
آموزشی

دلایل افت آبدهی چاه

همراه با افت سطح آب، که در چندین نقطه از کشور به دلیل خشکسالی یا …

کشت و صنعت
آموزشی

احیا و افزایش آبدهی چاه‌های عمیق آب کشاورزی

آب یک منبع مهم برای تولید محصولات کشاورزی است و نقش مهمی در امنیت غذایی …