وبلاگ آبتین

مجموعه مقالات شرکت آبتین توسعه بیکران، دانشنامه غنی مهندسی است.

فرونشست زمین
آموزشی

علل دفرمگی جدار چاه‌ها

ماسه‌دهی در اثر فیلتر گراولی ناقص رخ می‌نماید. اول از همه باید چاه به درستی …

Running-AIG-into-the-well
آموزشی

پرسش و پاسخ احیای چاه‌ها

آیا می‌توان از نیتروپالس همزمان با روش‌های شیمیایی استفاده نمود؟ …

IMG_20200320_154619_664
آموزشی

ظرفیت ویژه چاه

ظرفیت ویژه چاه به طور ساده به معنی آبدهی تقسیم بر افت دینامیکی می‌باشد. این …

مولد پالس هوای فشرده
آموزشی

تفنگ هوای فشرده

تفنگ هوای فشرده و یا مولد پالس سیال گازی پرفشار تجهیزی مشابه یک شیر خودکار …

آبدهی چاه
آموزشی

دلایل افت آبدهی چاه

همراه با افت سطح آب، که در چندین نقطه از کشور به دلیل خشکسالی یا …

کشت و صنعت
آموزشی

احیا و افزایش آبدهی چاه‌های عمیق آب کشاورزی

آب یک منبع مهم برای تولید محصولات کشاورزی است و نقش مهمی در امنیت غذایی …

لوله جدار چاه
آموزشی

لوله مشبک چاه

لوله‌های مشبک چاه آب، که به عنوان اسکرین هم نیز شناخته می‌شوند، نوعی لوله هستند …