ترمیم جدار

ترمیم جدار

ترمیم جدار لوله چاه
ترمیم جدار خدمات

ترمیم جدار

اثرات ناشی از لهیدگی و دفرمگی لوله جدار
 • خالی شدن اطراف جدار چاه و نشست زمین اطراف آن
 • ریزش گراول به درون ستون چاه و پر شدن ستون چاه
 • افزایش شدید ماسه دهی چاه و به طبع آن فرسایش سریع پمپ
 • گیر کردن پمپ و متعلقات به سبب انسداد ستون چاه و سقوط آنها به درون چاه
 • ریزش شدید املاح، ماسه، گراول و گاها درشت‌دانه‌ها از محل پارگی
روش‌های معمول و سنتی مقابله با مشکل
 •  نصب پمپ بالاتر از محل آسیب‌دیده
 •  بوم‌زنی و صاف کردن مسیر با ضربه
 •  نصب لوله جدار دوم با سایز دو الی چهار اینچ کوچکتر

این روش‌ها بعضا قابل پیاده سازی نیستند و کارفرما مجبور به جابجایی چاه می‌شود.

روش‌های سنتی ترمیم لوله جدار چاه مسائل زیر را در پی دارد:
 •  همراه با ضربه‌ و شوک
 •  عدم امکان کنترل و مانیتورینگ
 •  احتمال ریزش فیلتر گراولی
 •  ریسک زیاد تخریب چاه
 •  کاهش قطر چاه و افت آبدهی
 •  قابل اجرا در موارد محدود
 •  هزینه‌ خرید لوله جدار دوم
مزایای ترمیم لوله جدار چاه با استفاده از روبات هگزاپاد
 1.  قابلیت کنترل و مانیتورینگ
 2.  ریسک حداقل تخریب چاه
 3.  قابلیت اطمینان زیاد
 4.  سرعت عمل بالا
 5.  بدون کاهش سایز چاه
 6.  هزینه‌های معقول
فرایند انجام عملیات ترمیم لوله جدار با استفاده از روبات هگزاپاد
 •  تشخیص محل آسیب‌دیده به کمک ویدیومتری
 •  بازگرداندن جدار به حالت اولیه
 •  اتصال جدار جدید در محل آسیب‌دیده
 •  ویدیومتری مجدد جهت اطمینان از صحت کار

با ترمیم لوله جدار چاه با استفاده از روبات هگزاپاد دیگر نیازی به جابجایی چاه به دلیل دفرمگی لوله‌جدار نیست.