پرسش و پاسخ احیای چاه‌ها

پرسش و پاسخ احیای چاه‌ها

Running-AIG-into-the-well
آموزشی احیا و به‌سازی

پرسش و پاسخ احیای چاه‌ها

در این بخش سعی شده است سوالاتی که در ذهن شما بوجود می‌آید پاسخ داده شود.

چه نوع چاه‌هایی با روش نیتروپالس قابل احیا هستند؟

روش نیتروپالس در چاه‌های آبرفتی و سازندهای کارستی به خوبی اثرگذار است.

چه قطری از چاه با روش نیتروپالس قابل استفاده است؟

در چاه‌های با قطر 5 اینچ تا 40 اینچ این روش قابل اجرا می‌باشد.

بیشترین عمقی که با این روش قابل احیا می‌باشد چقدر است؟

تجهیزات فعلی انجام عملیات احیا تا عمق 300 متر را پشتیبانی می‌کنند. می‌توان این عمق را تا 500 متر افزایش داد.

آیا می‌توان از این روش برای احیای چاه‌هایی که لوله جدار UPVC دارند استفاده کرد؟

بله. فشار کاری دستگاه نیتروپالس توسط اپراتور تنظیم می‌شود. حداکثر دقت را بکار خواهیم گرفت تا مشکلی برای لوله جدار بوجود نیاید.

آیا امکان آسیب به لوله جدار چاه حین عملیات نیتروپالس وجود دارد؟

از آنجایی که برخی چاه‌ها دچار ماسه‌دهی هستند و گراول در اطراف آن پل بسته‌ است، لذا خروج ماسه از چاه سبب ایجاد حفره در اطراف چاه می‌شود. حفره در محیط مرطوب چاه، ممکن است حین عملیات نیتروپالس ریزش کند و سبب آسیب به لوله جدار چاه گردد. به تجربه می‌توان گفت از هر 100 عدد چاه که این عملیات بر روی آنها انجام می‌شود سه عدد دچار آسیب حین عملیات می‌شوند. یعنی احتمال رخداد این حادثه، 3% می‌باشد

آیا می‌توان از نیتروپالس همزمان با روش‌های شیمیایی استفاده نمود؟

همواره پیشنهاد می‌کنیم که نیتروپالس به عنوان روش پایه‌ای و اولین روش درعملیات احیای چاه بکار گرفته شود. در صورت نیاز و پس از اینکه عملیات نیتروپالس به پایان رسید، می‌توان از مواد حلال شیمیایی استفاده نمود. بدین ترتیب، نیتروپالس مسیر نفوذ مواد حلال را باز نموده و ماده حلال به آسانی و با اثربخشی بیشتر به فضای گراول‌پک نفوذ می‌کند. همچنین می‌توان برخی از مواد حلال را همزمان با فرایند نیتروپالس تزریق نمود.