برای چاه آب من چه پمپی مناسب است؟

برای چاه آب من چه پمپی مناسب است؟

آموزشی بهره‌برداری

برای چاه آب من چه پمپی مناسب است؟

در بازار تنوع گسترده‌ای از پمپ‌ها وجود دارد، اما انتخاب پمپ مناسب برای چاه آب شما می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. این مطلب به شما کمک می‌کند تا با در نظر گرفتن فاکتورهای کلیدی، پمپ ایده‌آل را برای نیازهای خود انتخاب کنید.

دو فاکتور اساسی در انتخاب پمپ چاه آب:

دبی بهینه چاه: دبی به نرخ حجمی آب استخراج شده از چاه در واحد زمان (لیتر بر ثانیه یا مترمکعب در ساعت) اشاره دارد. این مقدار با آزمون پمپاژ پس از حفاری چاه تعیین می‌شود.

هد آب: هد، معیاری برای تعیین مسافتی است که پمپ باید آب را به آن پمپاژ کند. این مسافت از سطح دینامیک آب در چاه شروع می‌شود و تا محل تخلیه آب (مانند مخزن ذخیره) ادامه دارد و همچنین شامل افت فشار ناشی از اصطکاک در لوله‌ها و اتصالات می‌شود. 

نکته: برای محاسبه هد، به ازای هر 100 متر فاصله افقی، یک متر به هد محاسباتی اضافه کنید.

با داشتن مقادیر دبی بهینه و هد محاسبه شده، می‌توانید از جداول ارائه شده توسط تولیدکنندگان پمپ مانند شرکت پمپ‌سازی گازار، پمپ مناسب را انتخاب کنید. این جداول مدل‌های مختلف پمپ را با توجه به دبی و هد آن‌ها دسته‌بندی می‌کنند.

منحنی همپوشانی پمپ‌های شناور
منحنی همپوشانی پمپ‌های شناور (گازار پمپ)

منحنی‌های همپوشانی پمپ نمودارهایی هستند که عملکرد آبدهی و فشار پمپ‌های مختلف را در یک صفحه نمایش می‌دهند. این منحنی‌ها از دو قسمت تشکیل شده‌اند:

  • قسمت پایین: عملکرد آبدهی – راندمان تمامی پمپ‌های شناور را در یک نمودار نشان می‌دهد.
  • قسمت بالا: عملکرد آبدهی – فشار تمامی پمپ‌ها را در نموداری دیگر نشان می‌دهد.

برای انتخاب نوع پمپ با استفاده از منحنی همپوشانی:

  1. بر روی محور آبدهی (محور افقی) منحنی، میزان آب‌دهی مورد نیاز خود را پیدا کنید.
  2. یک خط عمود از نقطه پیدا شده روی محور آب‌دهی رسم کنید.
  3. محل تقاطع این خط عمود با منحنی همپوشانی آبدهی-فشار را مشخص کنید.
  4. پمپ‌های موجود در ناحیه مشخص شده، برای تامین نیاز شما مناسب هستند.

برای مثال: پمپی با آب‌دهی 100 متر مکعب بر ساعت و  هد 80 متر مورد نیاز است. بر اساس روال توضیح داده شده تیپ پمپ مورد نظر از روی نمودار 384 انتخاب می شود.

آزمایش پمپاژ روشی است که به ما میزان آبدهی پایدار چاه را به صورت کمی عنوان می‌کند. در واقع با انجام این آزمایش دبی بهینه برداشت آب برای افزایش طول عمر چاه و تاسیسات آن و جلوگیری از افت سطح آب زیرزمینی تعیین می‌شود. همچنین از این طریق می‌توان برای مصارف آتی برنامه‌ریزی کرد و میزان آب قابل برداشت برای مصارف کشاورزی، صنعتی و شرب را تخمین زد و تجهیزات مناسب پمپاژ را انتخاب کرد.

آزمایش پمپاژ پس از حفاری چاه و قبل از نصب پمپ توسط پیمانکاران پمپاژ با استفاده از پمپ های توربینی انجام می‌شود. هدف از این آزمایش، تعیین ظرفیت بهینه چاه برای انتخاب پمپ مناسب و افزایش طول عمر چاه است. محاسبات مربوط به این آزمایش توسط کارشناسان رشته آب‌های زیرزمینی انجام می‌شود. تماس برای مشاوره رایگان 

همچنین انجام آزمایش پمپاژ پس از عملیات احیاء چاه نیز توصیه می‌شود. زیرا در این شرایط، ظرفیت چاه نسبت به قبل از احیاء افزایش یافته است و باید پمپ متناسب با شرایط جدید تنظیم شود. این امر می‌تواند با کاهش یا افزایش قدرت پمپ قبلی انجام شود و نیازی به خرید پمپ جدید نیست. انجام این کار به افزایش طول عمر چاه و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند.

کارشناسان شرکت ما می‌توانند در زمینه انجام آزمایش پمپاژ و انتخاب پمپ مناسب به شما یاری برسانند. تماس برای مشاوره رایگان

انتخاب پمپ با ظرفیتی بیشتر از ظرفیت بهینه چاه، منجر به ایجاد جریان‌های آشفته درون چاه می‌شود که شرایط را برای شدت بخشیدن به خوردگی و زنگ‌زدگی لوله مشبک و پمپ فراهم می‌کند.

رسوب گرفتگی مشبک‌های لوله جدار مانع ورود آب زیرزمینی به درون چاه شده، لوله‌های آبده سوراخ شده‌اند، افت سطح آب در آبخوان منطقه باعث شده و یا پمپ دچار مشکل شده و توان آن کاهش یافته است؟!