نیتروپالس

دستگاه نیتروپالس

 

nitropals
تکنولوژی نیترو پالس

دستگاه تولیدکننده ضربان هوا که به آن تفنگ هم گفته می‌شود برای احیای چاه‌های آب و نفت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این سیستم با آزادسازی ناگهانی هوای فشرده، حباب‌های ناپایداری در چاه ایجاد می‌شود. حباب‌های ناپایدار تا اندازه‌ای رشد می‌کنند تا از هم پاشیده شوند. این انفجار حباب امواج مکانیکی را ایجاد می‌کند که موجب جداشدن رسوبات از منافذ شبکه و دیواره جدار چاه می‌شود. همچنین تحقیقات میدانی نشان داده است که محدوده گراول پک چاه پس از انجام عملیات ایرشوک با افزایش تخلخل و نفوذپذیری و کاهش تراکم مواد روبه‌رو می‌شود که این موضوع حاکی از پاکسازی کامل چاه از رسوبات است. در این روش همه قسمت‌های آبدار شبکه چاه باید تحت تاثیر سیستم ضربان‌ساز قرار گیرند تا فرایند احیا به طور کامل انجام شود. فشار هوا در این سیستم بین 15 تا 200 بار و تعداد ضربان‌ها از 10 تا 20 پالس در هر دقیقه متغیر می‌باشد، بعلاوه در موارد خاص می‌توان از گاز نیتروژن به جای هوا استفاده کرد. ارائه دستگاه نیتروپالس برای احیای چاه، به چندین شرکت در دنیا محدود است. با بررسی گزارش‌ها و اطلاعات گردآوری شده از اجرای عملیات ایرشوک برای احیای چاه‌های آب، مشاهده شده است که به طور میانگین بازدهی چاه بعد از احیا بیش از 60 درصد افزایش داشته است. از مزایای این روش می‌توان به امکان کنترل کامل عملیات توسط اپراتور، عمق نفوذ در گراول‌های پشت جدار، سرعت اجرای بالای عملیات، از بین بردن باکترهای موجود در چاه و عدم داشتن اثرات زیست‌محیطی مخرب و مضر، اشاره کرد.

gan
گان
1
2
3

دستگاه نیتروپالس این توانایی را دارد که در چاه‌های با جدار فلزی و جدار UPVC و همچنین جدار غربال‌فیلتر بکار گرفته شود. لوله جدار از قطر 6 اینچ تا قطر 24 اینچ محدوده کاربرد دستگاه است.

عمق چاه تا 850 متر توسط دستگاه قابل طراحی و بکارگیری است. برای چاه‌های با عمق بیشتر بایستی طراحی مجدد انجام شود.

 

در یک چاه که ستون آب آن در حدود 50 متر است تعداد تقریبی بین 1500 تا 2500 شلیک هوای فشرده ایجاد می‌شود تا تمامی نقاط چاه تحت تاثیر دستگاه قرار بگیرد.

وینچ