اسیدشویی چاه شامل چه مراحلی است؟

اسیدشویی چاه شامل چه مراحلی است؟

آموزشی

اسیدشویی چاه شامل چه مراحلی است؟

اسید شویی شمال مجموعه عملیاتی که برای اختلاط و تماس موثر اسید تزریق شده به چاه با رسوبات به منظور انحلال و جدا کردن آنها انجام می‌شود است. این فرآیند شامل مراحل مختلفی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

  1. تزریق اسید:

اسید مناسب با غلظت تعیین شده به داخل چاه تزریق می‌شود. تزریق اسید به طور مستقیم از طریق شلنگ انجام می‌شود تا از تماس مستقیم اسید با لوله جدار چاه که بالای سطح ایستابی قرار دارد، جلوگیری شود. این امر به منظور جلوگیری از خوردگی لوله جدار و افزایش طول عمر آن انجام می‌شود.

  1. پیستون‌زنی:

برای مخلوط کردن کامل اسید با آب موجود در چاه از عملیاتی به نام پیستون‌زنی استفاده می‌شود. در این مرحله، از جابجایی قائم یک پیستون درون چاه استفاده می‌شود تا جریان رفت و برگشتی آب و اسید در داخل چاه ایجاد شود. این حرکت رفت و برگشتی، مخلوط شدن کامل اسید با آب را تضمین می‌کند و به رسیدن اسید به تمام نقاط چاه، از جمله پشت لوله‌های مشبک چاه کمک می‌کند.

  1. برس‌زنی:

در برخی موارد، از برس‌های مخصوص برای ایجاد اصطکاک روی سطح لوله‌های مشبک چاه استفاده می‌شود. این کار به جدا شدن رسوبات چسبیده به لوله‌ها و افزایش تماس آن‌ها با اسید کمک می‌کند. برس‌زنی با استفاده از جرثقیل انجام می‌شود.

  1. زمان انتظار:

پس از اختلاط کامل اسید با آب و تماس آن با رسوبات، به اسید زمان داده می‌شود تا رسوبات را به طور کامل حل کند. مدت زمان انتظار به نوع رسوبات، غلظت اسید و دمای چاه بستگی دارد.

  1. تخلیه اسید و رسوبات:

پس از اتمام زمان انتظار، اسید و رسوبات حل شده از چاه تخلیه می‌شوند. این کار با استفاده از پمپ‌ (غالبا پمپ‌های شفت و غلاف) انجام می‌شود.

  1. شستشو:

در نهایت، چاه با آب تمیز شستشو داده می‌شود تا هرگونه اسید باقی مانده از چاه خارج شود.