احیا چاه و رسوب زدایی

احیا چاه و رسوب زدایی

خدمات رسوب‌زدایی و احیا

احیا چاه و رسوب زدایی

چاه یک سیستم مکانیکی است که مانند هر سیستم مکانیکی دیگر، به مرور بازدهی آن کم می‌شود. مهاجرت ریزدانه‌ها، نقصان فیلتر گراولی، رسوب گذاری مواد معدنی، ماسه‌‌دهی و فعالیت میکروارگانیزم‌ها از جمله علل زوال و یا پیری چاه‌ها می‌باشد و نشانه‌های آن شامل ماسه‌دهی، کاهش آبدهی، افت سطح دینامیک چاه و افزایش نسبت توان مصرفی به دبی استحصالی می‌باشد. پایش مداوم چاه سبب کاهش هزینه‌ها و افزایش نسبت توان مصرفی به دبی استحصالی می‌باشد پایش مداوم چاه سبب کاهش هزینه‌ها و افزایش عمر مفید چاه می‌گردد. فرایند پیری چاه که بسته به شرایط چاه و آبخوان می‌تواند درجات متفاوتی داشته باشد با نشانه‌های زیر آشکار می‌شود:

 • کاهش آبدهی چاه به مرور زمان
 • افزایش مصرف برق چاه
 • ماسه‌دهی چاه و کاهش کیفیت آب برداشتی
 • افزایش ذرات محلول و معلق در چاه و کدورت آب
 • افت سطح دینامیک آب چاه
رسوبات روی لوله آبده
رسوبات روی لوله آبده
 •  

این مشکلات را می‌توان طی عملیات رسوب‌زدایی و احیا برطرف نمود.

پس از انجام عملیات ویدیومتری و تشخیص مشکلات چاه با توجه به وضعیت مشاهده شده، طبق نظر کارشناسان می‌توان نسبت به رسوب‌زدایی و احیا چاه با روش‌های شیمیایی یا فیزیکی و یا ترکیب روش‌های مختلف اقدام نمود که مزایای زیر را به همراه دارد:

 • افزایش آبدهی چاه
 • کاهش بهای برق مصرفی
 • رفع مشکل ماسه‌دهی چاه و بهبود کیفیت آب برداشتی
 • افزایش عمر الکتروموتور و پمپ
 • توسعه‌ی چاه و زدودن رسوبات از پشت گراول فیلتر
 • حذف تنش روی لوله جدار و کاهش احتمال تخریب لوله جدار
 • تنظیم مجدد چیدمان فیلتر گراولی

کارشناسان شرکت آبتین توسعه بیکران با برسی پارامترها و با استفاده از داده‌های ویدیومتری بهترین راهکار تعمیر و نگهداری را ارائه می‌دهند.

قبل از احیا و رسوب‌زدایی
قبل از احیا و رسوب‌زدایی
بعد از احیا و رسوب‌زدایی
بعد از احیا و رسوب‌زدایی