دلایل افت آبدهی چاه

دلایل افت آبدهی چاه

آبدهی چاه
آموزشی بهره‌برداری

دلایل افت آبدهی چاه

همراه با افت سطح آب، که در چندین نقطه از کشور به دلیل خشکسالی یا استفاده بیش از حد از سفره‌های زیرزمینی یا منطقه‌ای اتفاق افتاده است، دلایل دیگری نیز برای کاهش بهره‌وری چاه وجود دارد.

متداول‌ترین آنها بسته شدن مشبک‌ها یا شکاف‌ها در امتداد بدنه چاه است. اگر چندین مشبک یا بخشی از مشبک‌ها مسدود شده باشند، مقدار آبی که از سیستم چاه عبور می‌کند به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. کربنات کلسیم، سیلت، خاک رس، سولفیدهای آهن و میکروارگانیزم‌ها، باکتری‌های آهن و منگنز همه مسدود کننده‌های معمول چاه هستند. همچنین ممکن است ریزش پشت جدار قسمت‌هایی از سازند سفره را ببندد. به عنوان مثال، زلزله، انفجار ساختمان یا حتی زمان ممکن است چاه را پر کند. از نظر محلی، مواد دیگر ممکن است چاه‌ها را مسدود کنند، و این واقعا مهم است که بدانید و نه اینکه حدس بزنید، که چه چیزی باعث این مشکل شده است.

گاهی اوقات فقط پمپ است. پمپ‌ها ساییده می‌شوند و آسیب می‌بینند. پیمانکار این امر را در حین بازرسی تعیین و بررسی می‌کند.