نیروگاه‌های برق

نیروگاه‌های برق

نیروگاه های برق
صنایع نیروگاه

نیروگاه‌های برق

بیش از ۹۲ درصد میزان برق تولیدی در ایران از طریق نیروگاه‌های حرارتی و سوخت فسیلی و کمتر از ۸ درصد توسط نیروگاه‌های آبی تامین می‌شود. عمده مصرف آب در نیروگاه‌ها برای سامانه‌های خنک‌کننده یا کندانسور‌ها، جبران نشتی آب در سیکل بویلرها، سامانه تزریق آب به توربین‌های گاز برای خنک‌کاری هوای ورودی، سیستم آتش‌نشانی، مصارف عمومی (سرویس بهداشتی، شرب و فضای سبز) و حتی سامانه‌های حذف آلاینده‌ها از گازهای خروجی دودکش می‌باشد. برای پاسخگویی به مصرف برق کل کشور، سالانه 105 ‌میلیون مترمکعب آب در صنعت نیروگاهی مصرف می‌شود که با فرض مصرف روزانه ١٩٠ لیتر آب برای هر نفر، مصرف آب در صنعت برق کشور در روز معادل مصرف آب شهری با جمعیت بیش از یک‌ میلیون و پانصد‌ هزار نفر است. در حال حاضر از حدود صدها حلقه چاه در کشور برای تأمین آب موردنیاز نیروگاه‌های برق برداشت صورت می‌پذیرد.

میزان مصرف آب در نیروگاه‌های مختلف تولید برق به ازای تولید هر مگاوات ساعت برق
میزان مصرف آب در نیروگاه‌های مختلف تولید برق به ازای تولید هر مگاوات ساعت برق