شرب (شرکت‌های آب و فاضلاب- آبفا)

شرب (شرکت‌های آب و فاضلاب- آبفا)

صنایع صنایع شرب

شرب (شرکت‌های آب و فاضلاب- آبفا)

مصرف سرانه آب در بخش خانگی (آب شرب لوله‌کشی خانگی) در ایران به طور متوسط در طول سال 157 لیتر در روز به ازای هر نفر برآورد می‌شود که شامل 5 لیتر آشامیدن، 10 لیتر پخت‌وپز، 50 لیتر حمام و شست‌وشو، 20 لیتر لباس‌شویی، 15 لیتر ظرف‌شویی، 30 لیتر مصارف بهداشتی، 10 لیتر نظافت خانه و 17 لیتر مصارف متفرقه می‌شود. در برخی کلان‌شهرهای کشور از جمله تهران، این میزان در فصل گرم سال به حدود 250 لیتر در شبانه روز به ازای هر نفر می‌رسد. متوسط سرانه مصرف آب در بخش خانگی در دنیا 135 تا 140 لیتر در روز به ازای هر نفر است.

این رقم در کشورهای اروپایی که از میانگین بارش‌های بالایی نیز برخوردارند، به طور متوسط 130 لیتر در شبانه روز است. در مناطق گرم و خشک مانند اکثر نواحی ایران که دسترسی به منابع آب سطحی محدود است، از منابع آب زیرزمینی و به خصوص با استفاده از چاه‌های آب تأمین آب مناطق شهری و روستایی انجام می‌شود. به طور مثال در استان تهران حدود 52 درصد آب شرب از منابع آب سطحي و 48 درصد از منابع آب زيرزميني و به کمک حدود 2240 حلقه چاه آب، تأمين مي‌شود. برخلاف شهرها که معمولاً چند منبع برای تأمین آب موردنیاز در اختیار دارند، در برخی از روستاهای کشور، چاه تنها منبع تآمین آب می‌باشد.

 

هر نفر به طور متوسط چند لیتر آب در روز مصرف می‌کند؟
هر نفر به طور متوسط چند لیتر آب در روز مصرف می‌کند؟