احیای چاه آقای ضیاءبخش

احیای چاه آقای ضیاءبخش

احیای چاه آقای ضیاءبخش
احیای آبدهی اردبیل پروژه‌ها

احیای چاه آقای ضیاءبخش

کارفرما: آقای ضیاءبخش

محل اجرا: روستای کلخوران شیخ، اردبیل

توضیحات: بعد از احیای چاه آقای محمدپور و آقای محبی، آقای ضیابخش از کشاورزان محترم منطقه نیز تصمیم گرفتند که عملیات مشابهی برروی چاه ایشان انجام شود. پس از بررسی اولیه توسط دوربین ویدیومتری، برنامه‌ریزی احیای چاه در دستور کار قرار گرفت و عملیات احیا با تکنولوژی نیتروپالس انجام شد. همانطور که در فیلم مشاهده می‌شود، گراول در اطراف چاه نشست زیادی کرد. در اعماقی از چاه، گراول پل بسته بود و ماسه‌دهی در محل آن پل‌ها بوجود آمده بود. با شکستن پل‌ها و اصلاح فیلتر گراولی، چیدمان گراول اصلاح گردید و چاه با افزایش دبی 40 لیتر بر ثانیه وارد مدار بهره‌برداری شد.