احیای چاه تپه عطا

احیای چاه تپه عطا

احیای چاه تپه عطا
احیای آبدهی پروژه‌ها ورامین

احیای چاه تپه عطا

کارفرما: آقای مهندس مقدم

محل اجرا: ورامین، روستای جوادآباد

 

توضیحات: چاه تپه عطا که 5 سال پیش حفاری شده بود به دلیل ماسه‌دهی دچار کاهش آب‌دهی، ورود ماسه به داخل چاه و آسیب رسیدن به پمپ و همچنین دفرمگی در لوله جدار شده بود. کارفرما هرساله مجبور به تعویض پمپ، لایروبی چاه و هزینه‌های جانبی دیگر شده بود. با انجام عملیات احیای چاه، مقدار ماسه‌دهی چاه تا حدودی کم شد و بخشی از هزینه‌های کارفرما کاهش یافت.