فرونشست زمین

علل دفرمگی جدار چاه‌ها

ماسه‌دهی در اثر فیلتر گراولی ناقص رخ می‌نماید. اول از همه …

ادامه مطلب
ترمیم جدار لوله چاه

ترمیم جدار

وقتی چاه در تله‌ی فرونشست قرار میگیرد، جدار آن آسیب می‌بیند. …

ادامه مطلب