شرکت اب و فاضلاب - ابفا

شرب (شرکت‌های آب و فاضلاب- آبفا)

مصرف سرانه آب در بخش خانگی (آب شرب لوله‌کشی خانگی) در …

ادامه مطلب
معادن و صنایع معدنی

معادن و صنایع معدنی

بررسی صورت گرفته بر کمیت آب مصرفی در صنایع معدنی دنیا …

ادامه مطلب
نیروگاه های برق

نیروگاه‌های برق

بیش از ۹۲ درصد میزان برق تولیدی در ایران از طریق …

ادامه مطلب
صنایع نفت و گاز

صنایع نفت و گاز

صنعت نفت و گاز و صنایع پایین‌دستی آن که شامل مجتمع‌های …

ادامه مطلب
شهرداریها

شهرداری‌ها (اداره فضاهای سبز)

با گسترش زندگی شهری، مدیریت فضای سبز و طراحی فضای سبز …

ادامه مطلب
صنایع دامپروری

دامپروری، پرورش طیور و آبزی‌پروری

در حال حاضر حدود 12600 حلقه چاه در کشور برای تامین …

ادامه مطلب
صنایع کشاورزی

کشاورزی (مزارع، کشت و صنعت‌ها، باغات و گلخانه‌ها)

مهمترین عامل بقای صنعت کشاورزی، آب است. در کشور ما که …

ادامه مطلب
صنایع عمومی ابتین توسعه بیکران

صنایع عمومی (کارخانجات، شهرک‌ها و مناطق ویژه صنعتی)

مجاری مصرف آب در صنایع به سه دسته مختلف مصارف بهداشتی، …

ادامه مطلب
کشت و صنعت

کشاورزی

مهمترین عامل بقای صنعت کشاورزی، آب است. در کشور ما که …

ادامه مطلب