احیای چاه آقای پژوه

احیای چاه آقای پژوه

احیای چاه اقای پژوه
احیای آبدهی پروژه‌ها کرمان

احیای چاه آقای پژوه

کارفرما: آقای پژوه

محل اجرا: کرمان، شهرستان رفسنجان، نوق

توضیحات: گاهی اوقات برای کشاورزان سخت است به تکنولوژی‌های جدید اطمینان کنند. ولی با این همه، دل به دریا می‌زنند و تصمیم می‌گیرند عملیات احیای چاه را با تکنولوژی نیتروپالس انجام بدهند. این چاه 298 متری نیز بر همین روال احیا شد و دبی چاه به میزان 6 لیتر بر ثانیه افزایش یافت.