احیای چاه آقای موسی پور

احیای چاه آقای موسی پور

احیای چاه آقای موسی پور
احیای آبدهی اردبیل پروژه‌ها

احیای چاه آقای موسی پور

کارفرما: آقای موسی پور

محل اجرا: روستای قوروخ مریض-استان اردبیل

توضیحات: عملیات ویدیومتری، احیای آبدهی چاه و تخلیه رسوبات به همراه آزمایش پمپاژ

چاه آقای موسی‌پور از بدو تاسیس تا کنون در حال بهره‌برداری بوده است. به علت رسوب‌گذاری فراوان، دبی چاه به شدت کاهش یافته بود. با بررسی‌های اولیه تصمیم بر احیای چاه با تکنولوژی نیتروپالس گرفته شد. پس از احیا، رسوبات چاه بوسیله‌ی آزمایش پمپاژ تخلیه گردید و چاه با دبی مطلوبی به مدار بهره‌برداری بازگشت.

 

گالری تصاویر چاه آقای موسی پور