احیای چاه آقای خسروی

احیای چاه آقای خسروی

عملیات احیای چاه آقای خسروی
احیای آبدهی پروژه‌ها تهران

احیای چاه آقای خسروی

کارفرما: آقای کوهپایی

محل اجرا: شهرک صنعتی صفادشت

توضیحات: چاه آقای خسروی (با نظارت و نمایندگی آقای کوهپایی) سال‌ها قبل حفاری شده بود و به دلیل ماسه‌دهی با افت آبدهی زیادی مواجه شده بود. با انجام عملیات احیای چاه، ماسه دهی چاه کم شد. در خلال این عملیات، 10 متر از چاه پر شد و توسط دستگاه پمپاژ تخلیه گردید.