احیای چاه کهنک

احیای چاه کهنک

احیای چاه کهنک
احیای آبدهی پروژه‌ها ورامین

احیای چاه کهنک

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی تهران

محل اجرا: روستای کهنک، پیشوا

توضیحات: هرچه از زمان حفر چاه می گذرد، افت آبدهی چاه افزایش می‌یابد. افت آبدهی یکی از عوامل پیری چاه است که در آخرین مرحله، نمایان می‌شود. بهتر است قبل از اینکه چاه به دل زدن و جان دادن بیفتد، عملیات احیای چاه را آغاز نمود. اجرای عملیات احیای چاه به طور منظم، سبب می‌شود چاه همواره در شرایط بهینه تولید خودش را داشته باشد. این فرهنگ در شرکت‌های آب و فاضلاب جا افتاده است و مدیران بهره‌برداری به موقع نسبت به احیای آب‌دهی چاه اقدام می‌کنند.