پروژه احیای چاه 6 حسن آباد

پروژه احیای چاه 6 حسن آباد

Hassan Abad 6 well rehabilitation project
آزمایش پمپاژ احیای آبدهی پروژه‌ها تهران حسن آباد شرکت آب و فاضلاب منطقه شش تهران محل پروژه نام کارفرما نوع پروژه ویدیومتری

پروژه احیای چاه 6 حسن آباد

عنوان پروژه: عملیات ویدیومتری، احیا و آزمایش پمپاژ چاه شماره 6

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب منطقه شش تهران

محل پروژه: حسن آباد تهران