احیای چاه امامزاده طالب

احیای چاه امامزاده طالب

عملیات احیای چاه امامزاده طالب
احیای آبدهی پروژه‌ها شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

احیای چاه امامزاده طالب

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

محل اجرا: پاکدشت، استان تهران

 

توضیحات: چاه امام‌زاده طالب، آبرسانی روستای خسرو از توابع پاکدشت را بر عهده دارد. این چاه با عمق 280 متر، به علت رسوب‌زدایی دبی 2 لیتر بر ثانیه را دارا بود. با انجام مطالعات اولیه و بررسی‌های میدانی، تصمیم بر احیای چاه گرفته شد. عملیات احیای چاه با تکنولوژی نیتروپالس انجام شد. سپس شستشو و پمپاژ چاه انجام شد تا رسوبات از چاه و از پشت لوله جدار به خارج منتقل گردد. دبی چاه بعد از عملیات به 11 لیتر بر ثانیه افزایش یافت.