احیای چاه دستگرد

احیای چاه دستگرد

عملیات احیای چاه با تکنولوژی نیتروپالس
احیای آبدهی پروژه‌ها قم

احیای چاه دستگرد

کارفرما: اداره آب وفاضلاب استان قم

محل اجرا: استان قم – کهک

توضیحات: چاه دستگرد از زمان حفاری تا کنون در حال بهره‌برداری بوده است و دبی آن به مرور کم شده بود. با بررسی‌های بعمل آمده، مقرر شد عملیات احیای چاه در دستور کار قرار گیرد. پس از عملیات، افزایش دبی چاه چشم‌گیر بود و سبب خروج از تنش آبی روستا گردید.