عملیات احیای چاه با تکنولوژی نیتروپالس

پروژه احیای چاه 6 حسن آباد

عنوان پروژه: عملیات ویدیومتری، احیا و آزمایش پمپاژ چاه شماره 6 …

ادامه مطلب