احیای چاه گوشه بل

احیای چاه گوشه پل لرستان

کارفرما: اداره آب وفاضلاب روستای درود محل اجرا: لرستان،14کیلومتری درود توضیحات: https://yekab.com/wp-content/uploads/2022/06/Untitled-Project.mp4 …

ادامه مطلب