احیای چاه 34 شهری

احیای چاه 34 شهری

عملیات احیای چاه با تکنولوژی نیتروپالس
احیای آبدهی پروژه‌ها قم

احیای چاه 34 شهری

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب قم

محل اجرا: قم-بزرگراه امام علی-بلوار محتشم کاشانی

توضیحات: شوری آبخوان قم و کهک بالا است و این امر سبب می‌شود فرایند رسوب گذاری چاه‌ها سریع‌تر رخ دهد. چاه 24 شهری به دلیل رسوبات انباشته شده در چاه، دچار کاهش آبدهی شده بود. با بررسی‌های به عمل آمده، عملیات احیای چاه در دستور کار قرار گرفت و چاه با افزایش دبی به مدار تولید باز گشت.