احیای چاه 33 شهری

احیای چاه 33 شهری

عملیات احیای چاه با تکنولوژی نیتروپالس
احیای آبدهی پروژه‌ها قم

احیای چاه 33 شهری

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب قم

محل اجرا: قم، بزرگراه امام علی ، بلوار محتشم کاشانی

توضیحات: چاه 33 شهری مدتها خارج از مدار بود و به دلیل کاهش ابدهی، عملا رها شده بود. با انجام عملیات احیای چاه، دبی چاه افزایش یافت و چاه به مدار تولید باز گشت.