احیای چاه 19 شهری

احیای چاه 19 شهری

احیای چاه 19 شهری
آزمایش پمپاژ احیای آبدهی پروژه‌ها قم ویدیومتری

احیای چاه 19 شهری

کارفرما: آب وفاضلاب استان قم

محل اجرا: قم

توضیحات: با توجه به شوری زیاد آبخوان منطقه، این چاه در معرض رسوب‌گذاری شدید قرار دارد. با توجه به ویدیومتری اولیه و بررسی داده‌های آن، تصمیم گرفته شد عملیات احیای چاه با تکنولوژی نیتروپالس به همراه تزریق مواد شیمیایی در دستور کار قرار گیرد. سپس جهت اختلاط بیشتر، پیستون‌زنی در چاه انجام گردید و در پایان با استفاده از یک پمپ توربینی، رسوبات چاه تخلیه گردید و چاه توسعه مجدد پیدا کرد. 

تصاویر مربوط به پروژه را می‌توانید مشاهده کنید.

تجهیزکارگاه عملیات چاه 19 شهری
احیای چاه توسط دستگاه نیتروپالس
نیتروپالس چیست؟
احیای چاه 19شهری
مقایسه ویدیومتری چاه قبل و بعد از عملیات احیا
ویدیومتری چیست؟
پمپاژ چاه 19شهری
رسوب زدایی چاه قبل و بعد از عملیات احیا
رسوب زدایی چاه چیست؟

گالری تصاویر چاه 19 شهری