احیای چاه آقای زیدآبادی

احیای چاه آقای زیدآبادی

احیای آبدهی پروژه‌ها کرمان

احیای چاه آقای زیدآبادی

کارفرما: آقای زیدآبادی

محل اجرا: روستای کران، کرمان

توضیحات:​ کرمان سرزمینی خشک ولی پر برکت است. مزارع پسته و معادن فراوان به این منطقه رونق بخشیده است. چاه آقای زیدآبادی در منطقه سیرجان روستای کوران واقع شده است. آبدهی چاه در طی هشت سالی که از زمان حفر آن می گذرد، کم شده است. طبق بررسی‌هایی که انجام شد، این چاه احیا شد و دبی آن طبف اعلام کارفرما حدود 10 لیتر بر ثانیه افزایش یافت.