پروژه روستای رضی

پروژه روستای رضی

آزمایش پمپاژ احیای آبدهی بخش خصوصی پروژه‌ها ترمیم لوله جدار دامغان ویدیومتری

پروژه روستای رضی

کارفرما: آقای عوض‌آبادیان

محل اجرا: روستای رضی، دامغان

توضیحات: عملیات ویدیومتری، ترمیم لوله جدار چاه، احیای آبدهی چاه و تخلیه رسوبات به همراه آزمایش پمپاژ

این چاه حدود دوازده سال قبل حفاری شده بود. دبی اولیه چاه 17 لیتر بر ثانیه بود. به مرور، رسوب‌گذاری آب و مهاجرت ریز‌دانه‌ها سبب شده بود آب‌دهی چاه کاهش پیدا کند و به 8 لیتر بر ثانیه برسد. علاوه بر آن، جدار چاه از یک نقطه دچار دفرمگی و آسیب فیزیکی شده بود. با عملیات ویدیومتری، وضعیت چاه مشخص شد و سپس عملیات به‌سازی لوله جدار و احیای آبدهی چاه با تکنولوژی نیتروپالس در دستور کار قرار گرفت. در پایان، حدود 8 متر از چاه توسط رسوبات پر شده بود. با استفاده از پمپاژ، چاه توسعه پیدا کرد و رسوبات چاه نیز تخلیه گردید. دبی بعد از عملیات پمپاژ چاه، 18 لیتر بر ثانیه می‌باشد.

تصاویر مربوط به پروژه را می‌توانید مشاهده کنید.

احیای چاه رضی
تجهیزکارگاه عملیات احیای چاه آقای عوض‌آبادیان در دامغان
احیای چاه چیست
احیای چاه رضی
انجام عملیات احیا با تکنولوژی نیتروپالس
پروژه‌های بیشتر را ببینید
ویدیومتری چاه رضی
مقایسه تصاویر ویدیومتری چاه قبل و بعد از عملیات ترمیم لوله جدار چاه
دفرمگی لوله جدار چیست
ویدیومتری چاه رضی
مقایسه ویدیومتری چاه قبل و بعد از عملیات احیا
ویدیومتری چیست