احیای چاه مهدویه

احیای چاه مهدویه

احیای آبدهی پروژه‌ها کرمان

احیای چاه مهدویه

کارفرما: آقای مهدوی

محل اجرا: کرمان، نوق، روستای باقرآباد

توضیحات: مهم نیست عمق یک چاه چقدر است، 50 متر یا 360 متر، در هر صورت، رسوبات تاثیر می‌گذارند و آب‌دهی چاه کم می‌شود. این چاه نیز به دلیل گذشت چند سال از تاریخ احداث، دچار کاهش آبدهی شده بود. با انجام عملیات احیای چاه، 5 لیتر در هر ثانیه به دبی چاه افزوده شد.