گراول خارج شده از چاه

تکنولوژی ایرلیفت

عملیات ایرلیفت برای خروج گراول و رسوبات از عمق چاه استفاده …

ادامه مطلب