چاه شماره 14 مشیریه

ادامه مطلب
2 مفتح

چاه شماره 2 نیروگاه شهید مفتح

کارفرما: نیروگاه برق شهید مفتح محل اجرا: فامنین-هدان   توضیحات:  https://yekab.com/wp-content/uploads/2023/06/Untitled-Project.mp4 …

ادامه مطلب