احیای آبدهی چاه شماره 9 پیشوا

احیای آبدهی چاه شماره 9 پیشوا

احیای آبدهی پروژه‌ها تهران محل پروژه نوع پروژه ورامین

احیای آبدهی چاه شماره 9 پیشوا

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

محل اجرا: تهران-ورامین

توضیحات: ورامین دشت حاصلخیزی است. برداشت‌های زیاد و تغذیه‌ی نامناسب سفره سبب شده سالانه فرونشست‌های زیادی در این دشت بوجود آید. فرونشست زمین سبب تحکیم خاک و کاهش تخلخل‌پذیری آن می‌شود. تاثیر جانبی فرونشست، کاهش آب‌دهی چاه‌ها می‌باشد.