احیای چاه شماره ۲۰ شهری قم

احیای چاه شماره ۲۰ شهری قم

احیای آبدهی پروژه‌ها قم محل پروژه

احیای چاه شماره ۲۰ شهری قم

کارفرما: آب و فاضلاب استان قم

محل اجرا: قم، بلوار خبرنگار

توضیحات: آبخوان قم، دارای شوری زیادی است. این شوری سبب می‌شود رسوب‌گذاری آب در داخل چاه افزایش یابد. هرچه شوری آب بیشتر باشد، چاه در زمان کمتری به احیا نیاز پیدا می‌کند. چاه 20 شهری نیز از این قاعده مستثنی نیست و به دلیل رسوبات ناشی از شوری و بیکربنات‌ها، دچار کاهش آبدهی شده بود. عملیات احیای چاه با تکنولوژی نیتروپالس و همچنین اسیدشویی چاه در دستور کار قرار گرفت و در پایان، رسوبات جدا شده، توسط پمپ شفت-اسپایدر به بیرون از چاه منتقل گردید.