گراول خارج شده از چاه

تکنولوژی ایرلیفت و خروج رسوبات از کف چاه

عملیات ایرلیفت برای خروج گراول و رسوبات از عمق چاه استفاده …

ادامه مطلب