ویدیومتری

ویدیومتری

ویدیومتری
آموزشی

ویدیومتری

لوله جدار و سایر تجهیزات چاه، به علت فعالیت در محیط مرطوب در معرض پوسیدگی، رسوب‌گذاری، پارگی و مشکلاتی از این دست قرار دارند. رسیدگی و حل این معضل نیازمند داشتن حداکثر اطلاعات و شناسایی دقیق وضعیت داخلی چاه است. به منظور آگاهی از این مشکلات و نحوه رفع آن‌ها، نیاز به انجام عملیات ویدیومتری می‌باشد. ویدیومتری عملیاتی است که به مشاهده و ارزیابی ساختمان داخلی چاه از قبیل وضعیت فیزیکی لوله جدار (در چاه‌های لوله‌گذاری شده) و وضعیت لایه‌های آبخوان (آبرفتی و کارستی) در چاه‌های لوله‌گذاری نشده می‌پردازد و عملیاتی مانند آندوسکوپی می‌باشد. مشاهدات ویدیومتری به همراه عمق مرتبط با تصاویر، با استفاده از دوربین داخل‌ چاه ثبت و به صورت فیلم ویدیومتری ارائه می‌شود.

با انجام عملیات ویدیومتری، در بسیاری از موارد می‌توان بسیاری از مشکلات چاه را بدون تحمل هزینه‌های سنگین جابجایی چاه، و با انجام عملیات درمانی مناسب مانند احیا و رسوب‌زدایی و یا ترمیم جدار دفرمه شده‌ی چاه مرتفع نمود.

 • تعیین سطح ایستابی
 • عمق نهایی چاه، بررسی وضعیت جدار و تشخیص عیوب احتمالی
 • شناسایی موقعیت و نوع اشیای سقوط کرده در چاه
 • تشخیص میزان رسوبات روی جدار و نوع رسوبات
 • دلایل کاهش آبدهی چاه
 • تعیین موقعیت مشبک‌ها و لوله‌های بدون مشبک

از جمله مشخصه‌هایی هستند که با انجام عملیات ویدیومتری چاه، بدست می‌آیند.

 

ماسه‌دهی چاه، کدورت آب چاه، کاهش آبدهی چاه، بریدگی لوله جدار و دفرمگی آن و … مشکلات عمده‌ای هستند که گریبان چاه‌ها را می‌گیرند. چاه مانند هر سیستم مکانیکی، دچار فرسودگی، کاهش راندمان و یا آسیب می‌شود. جهت پیداکردن مشکل چاه باید آن را ویدیومتری نمود. ویدیومتری شبیه اندوسکوپی، عوارض و مشکلات چاه را در کنار سایر پارامترهای چاه و آبخوان مشخص می‌نماید. ولی یک ویدیومتری خوب دارای چه ویژگی‌هایی است:

 1. وضوح فیلم. ابعاد مطلوب فیلم برای دوربین‌های آنالوگ ۷۲۰ در ۵۷۶ با کیفیت ۷۵۰ خط تلویزیونی است.
 2. درج اطلاعات بر روی فیلم. اطلاعاتی مانند عمق و اسم چاه بایستی بر روی فیلم درج گردد. ثبت اطلاعات بیشتر مانند سایز لوله جدار و تاریخ نیز مفید می‌باشد.
 3. تغییر شدت نور. شدت نور بایستی قابل تنظیم باشد تا در موقع لزوم با تغییر آن، کیفیت فیلم را بهبود بخشید.
 4. تغییر زاویه دید. استفاده از دوربین‌های ثابت چندگانه و یا دوربین‌های متحرک برای بررسی عوارض مشاهده شده در چاه الزامی است.
 5. تغییر سرعت حرکت دوربین. به منظور بررسی دقیق عوارض و مشخصات چاه بایستی سرعت وینچ قابل تنظیم باشد.
 6. تهیه و تدوین گزارش فنی که در آن بهترین پیشنهاد فنی با رعایت مصالح کارفرما آورده شده باشد.
 7. سرعت عمل در انجام کار و خوش قول و منظم بودن
 8. تحویل به موقع گزارش و فیلم ویدیومتری

کارشناسان ما آماده ارائه خدمات و مشاوره در خصوص حل معضلات چاه‌های عمیق و نیمه عمیق می‌باشند.